Αρχική » Α' Αναισθησιολογική Κλινική

Α' Αναισθησιολογική Κλινική.

Η Α΄ Κλινική Αναισθησιολογίας εγκαταστάθηκε στο Αρεταίειο Νοσοκομείο στις 30-12-2005 και αντικατέστησε την τότε υπάρχουσα Μονάδα Αναισθησιολογίας. Στο κλινικό έργο των αναισθησιολόγων μελών ΔΕΠ, περιλαμβάνεται η προεγχειρητική επίσκεψη των ασθενών και η αξιολόγηση της κατάστασής τους, ώστε να προγραμματιστεί το είδος και η τεχνική της ενδεικνυόμενης αναισθησίας. Οι αναισθησιολόγοι μέλη ΔΕΠ της Α΄Αναισθησιολογικής Κλινικής, παρέχουν ιατρική φροντίδα περιεγχειρητικά και χορηγούν αναισθησία σε βαριές επεμβάσεις γενικής χειρουργικής, γυναικολογίας και σε μαιευτικά περιστατικά υψηλού κινδύνου. Επίσης, χορηγούν αναισθησία και παρέχουν ιατρική φροντίδα σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις. Μετεγχειρητικά οι αναισθησιολόγοι παρακολουθούν τους ασθενείς και ρυθμίζουν την αναλγησία τους.

Στα πλαίσια λειτουργίας της Α΄ Κλινικής Αναισθησιολογίας, λειτουργεί και το ιατρείο πόνου και παρηγορητικής φροντίδας όπου καθημερινά εξετάζονται και αντιμετωπίζονται ασθενείς με χρόνιο καλοήθη ή κακοήθη πόνο. Επίσης, στην αίθουσα τοκετών τα μέλη ΔΕΠ εκτελούν και χορηγούν την κατάλληλη αναλγησία (επισκληρίδιο) για ανώδυνο τοκετό.

Το διδακτικό έργο της κλινικής περιλαμβάνει διδασκαλία στους φοιτητές, στους ειδικευόμενους και σε ειδικευμένους αναισθησιολόγους. Η κλινική συμμετέχει σε πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα μαθημάτων.

Από το 2000 έως σήμερα, έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά πρωτογενή άρθρα τα οποία αναφέρονται στη φαρμακολογία των αναισθητικών φαρμάκων, στον οξύ και χρόνιο μετεγχειρητικό πόνο, στη μαιευτική αναισθησία καθώς και στην ποιότητα της έρευνας. Το ερευνητικό έργο της κλινικής εστιάζεται στα εισπνεόμενα και ενδοφλέβια αναισθητικά, στην πρόληψη και αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου, στο monitoring του εγκεφάλου, στη μαιευτική αναισθησία, στην περιοχική αναισθησία, στην αναισθησία για ηπατική χειρουργική, στην επίδραση αναισθητικών παραγόντων στην ηπατική λειτουργία, στη βιβλιομετρία και στην αναισθησία ταχείας διακίνησης των ασθενών.

 

210 7286323 (Γραμματεία Κλινικής)